logo logo

Thuri György Gimnázium

és Alapfokú Művészeti Iskola
Üdvözöljük iskolánk honlapján!

Idegen nyelvi munkaközösség

 • Munkaközösségünk 10 főből áll. Egy kolléganő angol-német szakosként mindkét nyelvet tanítja, rajta kívül 4 pedagógus angol nyelvet, 4 pedagógus német nyelvet, egy kolléga a humán tagozaton latin nyelvet tanít. Fő célkitűzésünk a tantárgyi kompetenciák fejlesztése sokszínű pedagógiai módszerek alkalmazásával.

  Feladataink
  - nyelvi felzárkóztatás a 9. évfolyamon (esélyegyenlőség megteremtése),
  - közép-és emelt szintű érettségire felkészítés,
  - tanulmányi versenyeken való részvétel (tehetséggondozás)
  - közép- és felsőfokú nyelvvizsgák számának növelése.

  A megvalósítás színterei:
  - tanórai foglalkozások
  - tanórán kívüli tevékenységek
  - felzárkóztató
  - korrepetálás
  - szakkör
  - pályázatok
  - versenyek.

  Kompetencia alapú oktatás

  A kompetenciaalapú oktatás bevezetésével lehetőség nyílt újszerű tanulásszervezési eljárások megvalósítására, ill. az IKT eszközök elterjesztésére. A TÁMOP-3.1.4. pályázaton belül két osztályt vonunk be az idegen nyelv kulcskompetencia oktatási programba. A TIOP 1. 1. 1/08/1 pályázaton belül 2-2 angol ill. német csoportban kerül sor, a tanulói laptopok csoportszintű alkalmazására. Munkaközösségünk részt vesz a témahéten, és a három hetet meghaladó projektben.

  A nevelő-oktató munka során rendelkezésre álló nyomtatott, auditív, audiovizuális taneszközök, valamint digitális tananyagok lehetővé teszik a négy alapkészség –beszédértés, beszédkészség, olvasásértés, írás- fejlesztését. Nagyon fontosnak tartjuk a tanulók motiváltságának fenntartása mellett a kommunikatív és gyakorlati nyelvtudás megszerzését, amely által diákjaink alkalmazásképes nyelvtudás birtokába jutnak, s később a munkájuk során a nyelvet eszközként tudják használni.

  Hajduné Tránszky Zita
  Idegen nyelvi munkaközösség vezető

Ideiglenes felvételi jegyzékek

Projektcímek 2016/17

Esemény­naptár

Következő tanítási szünet: Őszi szünet
 2016. október 29. - 2016 november 6.

 Szalagavató: 2016 december 2.

Következő tanítási szünet: Téli szünet
 2015. december 19. - 2016 január 3.

Következő tanítási szünet: Tavaszi szünet
 2017 április 13. - április 18.

Tavaszi szünet
 2017 április 13. - április 18.

Következő tanítási szünet: Nyári szünet
 2016 június 16. - szeptember 1.

Beiratkozás
2016 június 22. 8-12 óra

Tanévzáró
2016 június 23. 16 óra

Beiratkozás pótnapja
2016 június 24. 10-11 óra

VAKÁCIÓ!
2016 június 16. - szeptember 1.

Tanévnyitó
2016 szeptember 1. 8 óra