logo logo

Thuri György Gimnázium

és Alapfokú Művészeti Iskola
Üdvözöljük iskolánk honlapján!

A Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi eljárásának rendje

 • 2016-10-03 16:00:00 rendszergazda


  Az intézményben a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi területek és kódjaik:

  Tanulmányi terület Kód
  1. Nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzés 0001
  2. Emelt szintű (tagozatos) matematika- természettudományos képzés 0002
  3. Humán tagozat (emelt szintű magyar, történelem, latin nyelv) 0003
  4. Emelt szintű vizuális kultúra (művészeti tagozatos) képzés 0004
  5. Általános tanterv alapján folyó oktatás 0005


  Az intézmény a felvételi kérelmekről a tanulók (a sajátos nevelési igényű tanulók esetében is) általános iskolai tanulmányi eredménye alapján dönt.

  A felvételi rangsor kialakításánál a hatodik és hetedik évfolyam tanév végi és a nyolcadik évfolyam félévi tanulmányi eredményeit veszi figyelembe az alábbi tantárgyakból:
  - magyar nyelv
  - magyar irodalom
  - matematika
  - történelem
  - idegen nyelv
  - természettudomány

  Azoknál a tanulóknál, ahol az általános iskola helyi tanterve egy tantárgyként kezeli a magyar nyelv és irodalmat, a tantárgyra kapott osztályzatok értékét megkettőzzük.
  Azok a tanulók, akik az általános iskola helyi tanterve szerint a természettudományokat nem integráltan tanulják, a tanuló választása alapján szerepeltethet egy tantárgyat a jelentkezési lapon az alábbiak közül:
  - fizika
  - kémia
  - földrajz
  - biológia

  Azok a tanulók, akik a felvételi rangsor megállapításához figyelembe veendő tantárgyak valamelyikéből az általános iskola helyi tanterve szerint emelt óraszámú vagy emelt szintű képzésben vettek részt, és az adott tantárgyból jeles (5) eredményt értek el, további két pontot, akik jó (4) eredményt értek el, további egy pontot kapnak.

  Azok a tanulók, akik intézményünkbe vizuális kultúra (rajz) emelt óraszámú képzésre jelentkeznek, a fent jelzett tantárgyakon kívül a vizuális kultúra (rajz) tantárgyból kapott eredményüket is tüntessék fel a jelentkezési lapon, mert részükre ennek a tantárgynak az eredménye is beszámításra kerül a felvételi rangsor kialakításánál.
  A vizuális kultúra emelt óraszámú képzésre jelentkező tanulók alkalmassági vizsgán vesznek részt.

  Az alkalmassági vizsga időpontja:
  Az alkalmassági vizsga időpontjáról a jelentkezést követően tájékoztatjuk a tanulókat.
  Az alkalmassági vizsga célja annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e a képzésben való részvételre.
  Az alkalmassági vizsgán a színérzékelést, térlátást, a kézügyességet vizsgáljuk, a tanulóknak lehetőségük van bemutatni korábbi műveiket.

  Az osztályzatok átváltása pontokká a felvételi rangsor megállapításához:
  Minden osztályzat annyi pontot ér, ahányas az öt fokozatú skálán.
  (Például: jeles – 5 pont, jó – 4 pont, stb.)

Ideiglenes felvételi jegyzékek

Projektcímek 2016/17

Esemény­naptár

Következő tanítási szünet: Őszi szünet
 2016. október 29. - 2016 november 6.

 Szalagavató: 2016 december 2.

Következő tanítási szünet: Téli szünet
 2015. december 19. - 2016 január 3.

Következő tanítási szünet: Tavaszi szünet
 2017 április 13. - április 18.

Tavaszi szünet
 2017 április 13. - április 18.

Következő tanítási szünet: Nyári szünet
 2016 június 16. - szeptember 1.

Beiratkozás
2016 június 22. 8-12 óra

Tanévzáró
2016 június 23. 16 óra

Beiratkozás pótnapja
2016 június 24. 10-11 óra

VAKÁCIÓ!
2016 június 16. - szeptember 1.

Tanévnyitó
2016 szeptember 1. 8 óra